DARMOWA WYSYŁKA OD 200zł

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego Fancy Outlet

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.

2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu (Administrator). Administrator dochowa szczególnej staranności w celu ochrony interesów Usługobiorców i Klientów. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych  danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą i uszkodzeniem.

3. Dane Klientów są przetwarzane w celu realizacji i promowania usług Sklepu, w tym w szczególności:
– zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (złożenia i realizacji Zamówień),
– rozliczenia Umowy,
– wystawienia faktur
– założenia i obsługi Konta,
– rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i obsługi zwrotów,
– wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług,
– wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,
– w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
– przeprowadzenia akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i konkursów.

4. Powyższe oznacza, że Administrator przekazuje dane Klientów zewnętrznym podmiotom wspierającym proces zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności firmom kurierskim, firmom informatycznym wspierającym ww. procesy oraz podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu płatności.

5. Fancy Outlet gromadzi następujące dane:
– w przypadku wszystkich Użytkowników – imiona i nazwiska, adresy dostaw, adresy e-mail, loginy, dane niezbędne do wystawienia faktury,
– w przypadku przedsiębiorców – nazwę przedsiębiorcy, numery NIP i REGON, ewentualnie numer KRS (jeśli przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),
– w przypadku osób kontaktujących się telefonicznie z pomocą techniczną – numer telefonu osoby dzwoniącej,
– w przypadku osób kontaktujących się z pomocą techniczną za pomocą komunikacji e-mail– dane osobowe przekazane przez tę osobę oraz treść komunikacji.

6.Administrator może ponadto przetwarzać dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzeń Klienta w celach technicznych, statystycznych oraz w celu udoskonalania funkcjonalności Sklepu.

7.Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest ich niezbędność do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podstawą przetwarzania powyższych danych w celach marketingu bezpośredniego jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

8.Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jednocześnie jest niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

9.Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu marketingu bezpośredniego będzie realizowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu jego zgody. Klientowi przysługuje prawo odwołania ww. zgody w każdym czasie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.

10. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im
samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

11. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

12. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, w przypadku gdy ich zachowanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub niezbędne w celu realizacji roszczeń.

13. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do należytego świadczenia usług przez Administratora lub wypełnienia obowiązujących przepisów prawa a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Klienta.

14. Administrator może przetwarzać zawarte w plikach cookies dane dotyczące osób odwiedzających strony internetowe Sklepu w następujących celach:
– zapamiętywania danych związanych z dostępnymi w Sklepie formularzami, w szczególności Formularzem Rejestracji i
Formularzem Zamówienia oraz danych Koszyka,
– dostosowania funkcjonalności i wyglądu Sklepu do preferencji odwiedzających,
– analizy statystycznej w zakresie liczby odwiedzających oraz sposobów korzystania przez nich ze Sklepu,
– zapamiętywania danych niezbędnych do logowania się oraz identyfikacji Klientów zalogowanych,
– zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.

15. Odwiedzający strony internetowe Sklepu ma prawo nie zaakceptować korzystania z plików cookies. W takich przypadkach niektóre funkcjonalności Sklepu mogą mieć ograniczone działanie. Odwiedzający ma możliwość wyrażenia braku takiej zgody na przykład  poprzez wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Powrót do góry